БИМЕТАЛНИ БЛОКИРОВКА

Цена: 15.00 лв.
Цена: 13.50 лв.
Брой:
Автоматични перални / HAIER / БИМЕТАЛНИ БЛОКИРОВКА / 0024000324 - 49046296

Наличност: - В наличност
Наименование: БИМЕТАЛНИ БЛОКИРОВКА
Оригинален код: 0024000324 - 49046296
Славелия код: 148HA01
Описание: METALFLEX ZV446-U1 HW70-1479SN-DFHW70-1479SN-FHW100-1479NHW90-1279-DFHW50-1010AHW90-1279HW50-1010AMWH1050HW50-1002OWM16222A3HW100-1479NHW70-1411NHW90-1279-FHW80-1479HW80-1479-DFHW50-1202DHW70-1079NHW50-1210AHW70-1411NHW70-1211NHW70-1211N-SHW100-1211NHW60-1279HW60-1279-FHW-D1270TVEHW70-1203HW60-1411NHW50-1010DHW70-1079HW60-1402DHW50-1202DHW70-1079NHW50-1210AHW70-1411NHW70-1211NHW70-1211N-SHW100-1211NHW60-1279HW60-1279-FHW-D1270TVEHW70-1203HW60-1411NHW50-1010DHW70-1079HW60-1402DHW50-1002DHW50-1202DHW70-B1401HW-C1470TVEBL-FHW70-1203DHW70-1279-DFHW80-1479HW50-1010DHW70-1403D-FHW70-1479-DFHW80-1401B-UHWD60-1403DHW100-1479N-FHW60-1279-DFHW80-1403DS-FHNS1000BHW60-1202DHW-C1460TVEHW70-1403DHW70-1479N-FHW70-1479NHW80-1279NHW80-1479N-DFHWD60-1403D-FHW60-1403D-FHW60-1211NHW70-1211NHW-C1260TVE-UHW70-1203D-FHW60-1203DMWH1460HW50-1010AHW80-1279HW100-1479NHW60-1079HW60-1479HW50-1010D-FHW70-1479S-FHW60-1203D-FHW70-1479-FHW100-1211NHW70-1479N-DFHW80-1479N-FHW70-1203-FHW60-1079HW70-1279HW60-1211N-SHW50-1010AHW80-1403DHW80-1403D-FHW80-1203DHW60-1003DHW50-1010AHW80-1203DProSport1460LUNA1050HW60-1211NHW90-1479-FHW60-1211N-SHW100-1479NHW70-1402DHNS1000AHW100-1411NHW50-1002WHW60-1403DHW70-1479MS1050ALF11714